ไม่มีชื่อ


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2hhaXlhcGh1bTEuZ28udGh8d2VifGd4OjZjOGIxMTcxZDNkMjJhNzA
https://cct.thaieduforall.org/index.html

กิจกรรมโรงเรียน

 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561                โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และเปิดห้องสมุดมีชีวิต พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความขาดแคลน เรียนดี 
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 01:19 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ซึ่งทางโรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบด ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2561 00:51 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผ้าป่าสามัคคี เื่อสมทบทุนสร้างศาลารวมใจ วันนี้ทางโรงเรียนโพนทองพิทยา นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานผ้าป่าสามัคคีกับทางชุมชนบ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อสมทบทุนสร ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2561 02:01 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องสมุดมีชีวิต วันนี้ทางโรงเรียนโพนทองพิทยา ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้ปกครองนักเรียน และผู้สนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะนำเงินสนับสนุนในคร ...
  ส่ง 1 ม.ค. 2561 06:35 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีะจำปีการศึกษา 2560  โรงเรียนโพนทองพิทยาและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 1 ค ...
  ส่ง 29 ธ.ค. 2560 01:36 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กีฬาศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนโพนทองพิทยา ร่วมกันกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 06:33 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กีฬาศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนโพนทองพิทยา ร่วมกันกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 06:17 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการคูณครูประคอง สิทธิวงศ์ ทางโรงเรียนโพนทองพิทยาได้จัดงานมุฑิตาจิต เพื่อเป็นกำลังใจและความรักแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่คุณครูประคอง   สิทธิวงศ์ ที่ได้มอบความรักและอบอุ่นแก ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2560 22:55 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • งานเกษียณ มุฑิตาจิต ศูนย์โพนทอง - ห้วยบง ด้วยศูนย์โพนทองห้วยบง ได้จัดงานมุฑิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่  15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์อาหาร โสเจ้ง ห ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2560 02:26 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนโพนทองพิทยา เนื่องด้วยโรงเรียนโพนทองพิทยา  ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนโพนทองพิทยา ในวันที่ 11 สิงหาคม  2560 เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่ พร้อมพ ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 23:24 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อพ่อ โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้นำคณะครูและนักเรียนปลูกดอกดาวเรืองรอบบริเวณโรงเรียนและในบริเวณโรงเรียน ให้มีสีเหลืองอร่าม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 
  ส่ง 2 ส.ค. 2560 20:47 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ เนื่องในวันที่ 26  มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและรำลึกถึงกวีศิลป์ของชาวไทย ในวันนี้จึงเป็นสำคัญอย่ายิ่งในแวดวงการศึกษา ทางโรงเร ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 06:11 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมในศูนย์พัฒนาฯ โพนทอง-ห้วยบง ด้วยทางศูนย์พัฒนาฯ โพนทอง - ห้วยบง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการมีคุณธรรมให้แก่เยาวชน โดยมีกำหนดเวลาในการทำกิจกรรม 2 วัน ตั้งแต ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 06:05 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโพนทองพิทยา กิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนโพนทองพิทยา จัดกิจกรรมสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการระลึกถึงคุณครูบาอาจาร์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้แก่นักเรียน ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 22:27 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -  6 เดินทางทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถานที่ไปทัศนศึกษาครั้งน ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2560 00:01 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมนันทนาการความรู้สู่ชุมชน สวนสัตว์นครราชสีมา โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการความรู้สู่ชุมชน จากสวนสัตว์นครราชสีมา ณ โรงเรียนบ ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2560 01:14 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • ร่วมเปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานพ่อ สานต่อความพอเพียง นักเรียนโพนทองพิทยา ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมแข่งทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ) ได้รับรางวัลหลายรายการด้วยกัน                
  ส่ง 10 ก.พ. 2560 01:11 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี นับเป็นวันเด็กแห่งชาติ และเพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กๆ จึงมีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ ให้ได ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2560 07:02 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 18 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »หน่วยงานทางการศึกษา


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


http://www.kroobannok.com/
ครูบ้านนอก.com

http://www.kruwandee.com/
ครูวันดี.com

http://www.niets.or.th/th/
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

http://www.dlit.ac.th/pages/resources.php?subjectid=08&subject=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9&gradeid=04&grade=%E0%B8%9B.4&standardid=60&standard=%E0%B8%95%201.1#search1
คลังสื่อการสอน 


http://www.dlf.ac.th/