กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เปิดเรียนวันแรก พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน