ติดต่อและข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพนทองพิทยา

ชื่อสถานศึกษา (ไทย) :

ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) :

ที่อยู่ :

ตำบล :

อำเภอ :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

ระดับที่เปิดสอน :

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

เว็บไซต์ :

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

โพนทองพิทยา

Phonthong

หมู่ที่ 1 บ้านใหม่พัฒนา

โพนทอง

เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

36000

086-2409764

044-833212

อนุบาล-ประถมศึกษา

01/10/2478

http://เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

โพนทอง - ห้วยบง

โพนทอง

4 กม.

4.5 กม.

สำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1