ติดต่อ

โรงเรียนโพนทองพิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000