ติดต่อ

ดรงเรียนโพนทองพิทยา ถนนชัยภูมิ-บัวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโพยทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000