ติดต่อ

โรงเรียนโพนทองพิทยา ถนนชัยภูมิ-บัวใหญ่ หมู่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000