ถวายเทียนพรรษา

วันที่โพสต์: 15 ก.ค. 2016, 12:19:18

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพนทองพิทยา นำเทียนพรรษาไปถวายแก่พระภิกษุที่วัดประชาสมัคคี