ร่วมถวายความอาลัย และแปรอักษร

วันที่โพสต์: 23 พ.ย. 2016, 5:59:26

โรงเรียนโพนทองพิทยา คณะครูและนักเรียน ร่วมถวายความอาลัย และแปรอักษรเป็นเลข ๙ ณ อาคารอเนกค์ประสงค์ โรงเรียนโพนทองพิทยา