กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2559

วันที่โพสต์: 17 มิ.ย. 2014, 4:37:24

โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด