ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องสมุดมีชีวิต

วันที่โพสต์: 1 ม.ค. 2018, 14:35:35

วันนี้ทางโรงเรียนโพนทองพิทยา ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้ปกครองนักเรียน และผู้สนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะนำเงินสนับสนุนในครั้งนี้เพื่อสร้างห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน โดยยอดสมทบทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้