งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับศูนย์การเรียนรู้โพนทอง - ห้วยบง

วันที่โพสต์: 6 ก.ย. 2016, 8:12:06

โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ