กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

วันที่โพสต์: 26 มิ.ย. 2017, 13:07:11

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและรำลึกถึงกวีศิลป์ของชาวไทย ในวันนี้จึงเป็นสำคัญอย่ายิ่งในแวดวงการศึกษา ทางโรงเรียนโพนทองพิทยาจึงได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ โดยมีการประกวดผลงานนักเรียน และการแสดงละครในวรรณคดีที่สุนทรภู่เป็นผู้แต่งไว้ และในวันเดียวกันก็ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนเป็นพื้นที่สีขาว ภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง โดยการให้นักเรียนร่วมประดิษฐิ์ดอกไม้จันท์ โดยจังหวัดชัยภูมิได้ทำเป็น "ดอกกระเจียวจัน" ร่วมถวายพร้อมกันทั่วประเทศในพระราชพิธีถวาพระเพลิง

ร่วมกันทำดอกไม้จัน

ถวายดอกกระเจียวจันหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุยเดช

ชมการแสดงเนื่องในวันสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี

มอบรางวัลแก่นักเรียนทีชนะเลิศกิจกรรมวันสุนทรภู่

ชมละครพระอภัยมณี