กิจกรรมวันแม่ 2559

วันที่โพสต์: 11 ส.ค. 2016, 5:54:13

โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี และกิจกรรมแม่แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงหระคุณของแม่