กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์: 13 ม.ค. 2017, 15:02:11

เนื่องในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี นับเป็นวันเด็กแห่งชาติ และเพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กๆ จึงมีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ ให้ได้มีความสนุกสนาน ตลอดจนการตระหนักถึงหน้าที่ของเด็ก ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า

"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"