กิจกรรมนันทนาการความรู้สู่ชุมชน สวนสัตว์นครราชสีมา

วันที่โพสต์: 17 ก.พ. 2017, 9:14:23

โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการความรู้สู่ชุมชน จากสวนสัตว์นครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านนางเม้ง ทางวิทยากรได้ให้ความรู้ทั้งหมด 7 ฐาน โดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน