กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

วันที่โพสต์: 30 ธ.ค. 2016, 14:22:11

โรงเรียนโพนทองพิทยา และโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ โพนทอง-ห้วยบง นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมสวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ถึง 29 ธันวาคม 2559 เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอน