กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมในศูนย์พัฒนาฯ โพนทอง-ห้วยบง

วันที่โพสต์: 15 มิ.ย. 2017, 13:05:35

ด้วยทางศูนย์พัฒนาฯ โพนทอง - ห้วยบง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการมีคุณธรรมให้แก่เยาวชน โดยมีกำหนดเวลาในการทำกิจกรรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน มุฑาพร เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาฯ โพนทอง - ห้วยบง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งดำเนินการเป็นวันแรก