กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโพนทองพิทยา

วันที่โพสต์: 9 มิ.ย. 2017, 5:27:57

กิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนโพนทองพิทยา จัดกิจกรรมสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการระลึกถึงคุณครูบาอาจาร์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนโพนทองพิทยาได้ประมวลภาพมาดังกล่าว