กีฬาอำเภอเมืองชัยภูมิเกมส์ ครั้งที่ 1

วันที่โพสต์: 30 พ.ย. 2016, 8:57:47

โรงเรียนโพนทองพิทยา นำนักกีฬาตัวแทนศูนย์โพนทอง - ห้วยบง เข้าแข่งขันกรีฑาประเภท 80 , 100 เมตร ชาย หญิง และวิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ณ สนามกฬากลางจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 08.00 น ถึง 16.00 น ผลการแข่งขัน

ชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑาชาย ประเภท 80 เมตร

ชนะเลิศอันดับ 3 กรีฑาหญิง ประเภท 80 เมตร

ชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑาชาย ประเภท 100 เมตร

ชนะเลิศอันดับ 3 กรีฑาชาย ประเภท 4 x 100 เมตร

สรุปเหรีญการแข่งขัน 2 เหรียญทอง 5 เหรียญทองแดง