กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

   วันที่ 16  พฤษภาคม  2559  เปิดเรียนวันแรก  พิธีมอบตัวเป็นศิษย์  รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
Comments