แผนที่ที่ตั้งโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชย.1

Phon Thong Pittaya School