ติดต่อและข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพนทองพิทยา

ชื่อสถานศึกษา (ไทย) :
  โพนทองพิทยา
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) :
  Phonthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านใหม่พัฒนา
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  086-2409764
โทรสาร :
  044-833212
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2478


เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนทอง - ห้วยบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.


สำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

Comments