ติดต่อ

โรงเรียนโพนทองพิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 36000