กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีะจำปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ธ.ค. 2560 01:36โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 โรงเรียนโพนทองพิทยาและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย นักเรียนมีความสนุกสนานและได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในค่ายร่วมกับผูอื่น
Comments