กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

โพสต์26 มิ.ย. 2560 06:07โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 06:11 ]

เนื่องในวันที่ 26  มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและรำลึกถึงกวีศิลป์ของชาวไทย ในวันนี้จึงเป็นสำคัญอย่ายิ่งในแวดวงการศึกษา ทางโรงเรียนโพนทองพิทยาจึงได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ โดยมีการประกวดผลงานนักเรียน และการแสดงละครในวรรณคดีที่สุนทรภู่เป็นผู้แต่งไว้ และในวันเดียวกันก็ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนเป็นพื้นที่สีขาว ภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง โดยการให้นักเรียนร่วมประดิษฐิ์ดอกไม้จันท์ โดยจังหวัดชัยภูมิได้ทำเป็น  "ดอกกระเจียวจัน" ร่วมถวายพร้อมกันทั่วประเทศในพระราชพิธีถวาพระเพลิงร่วมกันทำดอกไม้จัน


ถวายดอกกระเจียวจันหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุยเดช


ชมการแสดงเนื่องในวันสุนทรภู่  เรื่องพระอภัยมณี


มอบรางวัลแก่นักเรียนทีชนะเลิศกิจกรรมวันสุนทรภู่


ชมละครพระอภัยมณี
Comments