กิจกรรมสวนพอเพียง

โพสต์26 เม.ย. 2555 02:34โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2559 06:06 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1 ]
โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมลดเวาเรียน เพิ่มเวลารู้ตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แนวทางของการอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล 


Comments