กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

โพสต์13 ม.ค. 2560 07:02โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
เนื่องในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี นับเป็นวันเด็กแห่งชาติ และเพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กๆ จึงมีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ ให้ได้มีความสนุกสนาน ตลอดจนการตระหนักถึงหน้าที่ของเด็ก ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา   ว่า
"เด็กไทยใส่ใจศึกษา  พาชาติมั่นคง" 
Comments