กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

โพสต์30 ธ.ค. 2559 06:22โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2559 07:06 ]
โรงเรียนโพนทองพิทยา และโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ โพนทอง-ห้วยบง นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมสวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ถึง 29 ธันวาคม 2559 เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอน 


Comments