กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมในศูนย์พัฒนาฯ โพนทอง-ห้วยบง

โพสต์15 มิ.ย. 2560 06:05โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วยทางศูนย์พัฒนาฯ โพนทอง - ห้วยบง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการมีคุณธรรมให้แก่เยาวชน โดยมีกำหนดเวลาในการทำกิจกรรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุฑาพร เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาฯ โพนทอง - ห้วยบง ในวันที่ 15  มิถุนายน 2560 ซึ่งดำเนินการเป็นวันแรก
Comments