กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโพนทองพิทยา

โพสต์8 มิ.ย. 2560 22:27โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
กิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนโพนทองพิทยา จัดกิจกรรมสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการระลึกถึงคุณครูบาอาจาร์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนโพนทองพิทยาได้ประมวลภาพมาดังกล่าวComments