กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต โรงเรียนโพนทองพิทยา

โพสต์10 มิ.ย. 2557 22:21โดยSPrakong Sittiwong   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 20:17 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1 ]
โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต และได้ให้ความรู้แกนักเรียน เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ และความมีวินัยแก่นักเรียน และจัดกิจกรรมไหว้ครู 


Comments