กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยเทมเพลตกูเกิ้ลไซด์ ครูหลวง3
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ของนักเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในสถานศึกษา