กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์14 มิ.ย. 2561 01:19โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1

               โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และเปิดห้องสมุดมีชีวิต พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความขาดแคลน เรียนดี 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โพสต์11 ม.ค. 2561 00:51โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ซึ่งทางโรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 พร้อมกับอ่านสารจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา จับของขวัญวันปีใหม่ 
ผ้าป่าสามัคคี เื่อสมทบทุนสร้างศาลารวมใจ

โพสต์3 ม.ค. 2561 02:01โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1

วันนี้ทางโรงเรียนโพนทองพิทยา นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานผ้าป่าสามัคคีกับทางชุมชนบ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลารวมใจ โดยได้ฟังนักเทศน์ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตโย และนักแหล่ นิกรน้อย เสียงสวรรค์ ทางโรงเรียนโพนทองพิทยาเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องสมุดมีชีวิต

โพสต์1 ม.ค. 2561 06:35โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1

วันนี้ทางโรงเรียนโพนทองพิทยา ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้ปกครองนักเรียน และผู้สนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะนำเงินสนับสนุนในครั้งนี้เพื่อสร้างห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน โดยยอดสมทบทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้


กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีะจำปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ธ.ค. 2560 01:36โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1

 โรงเรียนโพนทองพิทยาและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย นักเรียนมีความสนุกสนานและได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในค่ายร่วมกับผูอื่น
กีฬาศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง

โพสต์10 พ.ย. 2560 06:19โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 06:33 ]

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนโพนทองพิทยา ร่วมกันกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย เพื่อสร้างเสริมการเล่นกีฬาให้ได้ประโยชน์ ส่งเสริมการรู้จักแพ้ ชนะ การให้อภัย พร้อมนี้เพื่อเกิดความสนุกสนานให้แก่นักกีฬา และสร้างวินัยให้แก่ตัวนักกีฬา
กีฬาศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง

โพสต์10 พ.ย. 2560 06:17โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนโพนทองพิทยา ร่วมกันกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย เพื่อสร้างเสริมการเล่นกีฬาให้ได้ประโยชน์ ส่งเสริมการรู้จักแพ้ ชนะ การให้อภัย พร้อมนี้เพื่อเกิดความสนุกสนานให้แก่นักกีฬา และสร้างวินัยให้แก่ตัวนักกีฬา


งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการคูณครูประคอง สิทธิวงศ์

โพสต์29 ก.ย. 2560 22:55โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1

ทางโรงเรียนโพนทองพิทยาได้จัดงานมุฑิตาจิต เพื่อเป็นกำลังใจและความรักแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่คุณครูประคอง   สิทธิวงศ์ ที่ได้มอบความรักและอบอุ่นแก่โรงเรียนโพนทองพิทยาตลอดมา และตอลอดไปงานเกษียณ มุฑิตาจิต ศูนย์โพนทอง - ห้วยบง

โพสต์15 ก.ย. 2560 02:20โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2560 02:26 ]

ด้วยศูนย์โพนทองห้วยบง ได้จัดงานมุฑิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่  15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์อาหาร โสเจ้ง ห้องประชุม ตะแบกนา 
เวลา 12 .00 น เป็นต้นไป โดยมีเครือข่ายศูนย์โพนทองห้วยบง ร่วมงานในครั้งนี้ 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนโพนทองพิทยา

โพสต์10 ส.ค. 2560 23:19โดยโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2560 23:24 ]

เนื่องด้วยโรงเรียนโพนทองพิทยา  ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนโพนทองพิทยา ในวันที่ 11 สิงหาคม  2560 เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่ พร้อมพิธีแสดงความเคารพแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 


1-10 of 35